دوره های دوخت برتر

خیاطی آسان
 • نام دوره
  خیاطی آسان
 • طول دوره
  4 جلسه
 • قیمت
  4,975,000 تومان

توضیحات دوره

سر فصل ها

  • درس اول
   • قسمت ‎⁨۱- مقدمه⁩
   • قسمت ‎⁨۲-انواع قیچی و کاربرد آن⁩
   • قسمت ‎⁨‎⁨۳-انواع خط کش و کاربرد آن⁩
   • قسمت ‎⁨۴-متر و کاربرد آن⁩
   • قسمت ‎⁨۵- انواع سوزن دست و چرخ⁩
   • قسمت ‎⁨۶-انواع نخ⁩
   • قسمت ‎⁨‎⁨۷-کاربن و رولت مل و صابون⁩
   • قسمت ‎⁨۸-انواع لایی چسب⁩
   • قسمت ‎⁨۹- وزنه مخصوص برش⁩
   • قسمت ‎⁨۱۰- وسایل اتو کشی⁩
   • قسمت ‎⁨۱۱-علائم نگهداری منسوجات⁩
   • قسمت ‎⁨۱۲-روش نگهداری و شستوشوی پارچه⁩
  • درس دوم
   • قسمت ‎⁨۱-مقدمه⁩
   • قسمت ‎⁨۲-پر کردن ماسوره⁩
   • قسمت ‎⁨۳-جا انداختن ماسوره در ماکو و قرار دادن در کمپلت چرخ⁩
   • قسمت ‎⁨۴-تنظیم چرخ همراه با دوخت⁩
   • قسمت ‎⁨۵-رفع اشکال چرخ ( جسته زدن )⁩
   • قسمت ‎⁨۶-نخ کشی چرخ راسته دوز⁩
   • قسمت ‎⁨۷-پر کردن ماسوره⁩
   • قسمت ‎⁨۸-گذاشتن ماکو و ماسوره داخل کمپلت چرخ⁩
   • قسمت ‎⁨۹- تنظیم طول بخیه و دوخت معکوس ( سر قائمی )⁩
   • قسمت ‎⁨۱۰-تمرین دوخت مستقیم⁩
   • قسمت ‎⁨۱۱-فرق چرت با کلیپ⁩
   • قسمت ‎⁨۱۲- فرق چین با خورد⁩
   • قسمت ‎⁨۱۳ دوخت جا دکمه⁩
   • قسمت ‎⁨۱۴-روش صحیح باز کردن جا دکمه ⁩
   • قسمت ‎⁨۱۵- دوخت با چرخ سر دوز⁩
   • قسمت ‎⁨۱۶-قلق تعویض نخ در سر دوز⁩
   • قسمت ‎⁨۱۷-آشنایی با پایه های چرخ خیاطی⁩
   • قسمت ‎⁨۱۸-آموزش دوخت پاگون ( روش اول )⁩
   • قسمت ‎⁨۱۹-آموزش دوخت پاگون ( روش دوم )⁩
   • قسمت ‎⁨۲۰ -عیوب ماشین دوخت و علل آن⁩
  • درس سوم
   • قسمت ‎⁨۱-مقدمه⁩
   • قسمت ‎⁨۲-اندازه گیری اندام.( اندام نرمال)
   • قسمت ‎⁨۳-اندازه گیری اندام ( اندام بزرگ)⁩
   • قسمت ‎⁨۴-اسامی دامن ها از نظر قد⁩
   • قسمت ‎⁨۵-آنالیز دامن تنگ⁩
   • قسمت ۶-img1
   • قسمت ‎⁨۷-برش جلو دامن تنگ⁩
   • قسمت ‎⁨۸-برش پشت دامن تنگ⁩
   • قسمت ‎⁨۹-رفع اشکالات اندامی در دامن⁩
   • قسمت ‎⁨۱۰-برش نوار کمر روی پارچه⁩
   • قسمت ‎⁨۱۱-برش دامن اولیه⁩
   • قسمت ‎⁨۱۲-انتقال خطوط دامن به سمت دیگه⁩
   • قسمت ‎⁨۱۳-دوخت ساسون و درز پشت دامن⁩
   • قسمت ‎⁨۱۴-اتوکاری ساسون و درز⁩
   • قسمت ‎⁨۱۵-پاک دوزی درز ها و اتو کاری آن⁩
   • قسمت ‎⁨۱۶-دوخت زیپ⁩
   • قسمت ‎⁨۱۷-اتصال جلو وپشت دامن و اتوکاری دقیق⁩
   • قسمت ‎⁨۱۸- آماده سازی نوار کمر دامن⁩
   • قسمت ‎⁨۱۹- کش کاری نوار کمر⁩
   • قسمت ‎⁨۲۰-پرو دامن⁩
   • قسمت ‎⁨۲۱- دوخت نوار کمر به دامن⁩
   • قسمت ‎⁨۲۲-دوخت نوار کمر به دامن ۲⁩
   • قسمت ‎⁨۲۳- دوخت بند برای آویز دامن⁩
   • قسمت ‎⁨۲۴-آماده سازی لبه ی پایین دامن برای دوخت⁩
   • قسمت ‎⁨۲۵-اتو کاری لبه ی پایین دامن⁩
   • قسمت ‎⁨۲۶- دوخت زیگزاک لبه ی پایین دامن و اتوکاری پایانی
   • قسمت ‎⁨۲۷-آنالیز دامن فون⁩
   • قسمت ‎⁨۲۸- برش دامن فون ۱⁩
   • قسمت ۲۹-img 2.jpg
   • قسمت ‎⁨۳۰-برش دامن فون ۲⁩
   • قسمت ۳۱-img3
   • قسمت ‎⁨۳۲-برش دامن ماهی⁩
   • قسمت ‎⁨۳۳-آنالیز دامن تنگ برش دار⁩
   • قسمت ۳۴-img4
   • قسمت ‎⁨۳۵- برش دامن تنگ برش دار⁩
  • درس چهارم
   • قسمت ‎⁨۱-مقدمه⁩
   • قسمت ‎⁨۲-آنالیز دامن های کلوش⁩
   • قسمت ‎⁨۳-آنالیز دامن یک کلوش⁩
   • قسمت ۴-img1
   • قسمت ‎⁨۵- برش دامن یک کلوش ( مدل شماره ۶ )⁩
   • قسمت ‎⁨۶-آنالیز دامن دو کلوش⁩
   • قسمت ۷-img2
   • قسمت ‎⁨8-برش دامن دو کلوش⁩
   • قسمت ‎⁨۹-آنالیز دامن چهار کلوش⁩
   • قسمت ۱۰-img3
   • قسمت ‎⁨۱۱-برش دامن چهار کلوش⁩
   • قسمت ‎⁨۱۲-آنالیز دامن کلوش جلو کوتاه پشت بلند ⁩
   • قسمت ۱۳-img4
   • قسمت ‎⁨۱۴-برش دامن کلوش جلو کوتاه و پشت بلند⁩
   • قسمت ‎⁨۱۵-آنالیز دامن کلوش سرخپوستی⁩
   • قسمت ۱۶-img5
   • قسمت ‎⁨۱۷-برش دامن سرخپوستی⁩
   • قسمت ‎⁨۱۸-دوخت دامن سرخپوستی⁩
   • قسمت ‎⁨۱۹-آماده کردن نوار کمر کش دوزی شده⁩
   • قسمت ‎⁨۲۰-دوخت نوار کمر کش دوزی شده به دامن سرخپوستی⁩
   • قسمت ‎⁨۲۱-آنالیز دامن کلوش لنگی⁩
   • قسمت ۲۲-img6
   • قسمت ‎⁨۲۳-برش دامن کلوش لنگی⁩
   • قسمت ‎⁨۲۴-آنالیز دامن کلوش برش دار ⁩
   • قسمت ۲۵-img7
   • قسمت ‎⁨۲۶-برش دامن کلوش برشدار⁩
   • قسمت ‎⁨۲۷ـآنالیز دامن کلوش چند طبقه ⁩
نظر خود را بنویسید

نظرات کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است