دوره های دوخت برتر

دوره سرویس، تعمیر و نگهداری چرخ خیاطی
 • نام دوره
  دوره سرویس، تعمیر و نگهداری چرخ خیاطی
 • طول دوره
  5 جلسه
 • قیمت
  رایگان

توضیحات دوره

سر فصل ها

  • درس اول
   • قسمت 1-مقدمه
   • قسمت ‎⁨پر کردن ماسوره در چرخ خانگی ساده⁩ 2
   • قسمت ‎⁨نخ کشی در چرخ خانگی ساده⁩ 3
   • قسمت ‎⁨جا زدن ماسوره در ماکو⁩ 4
   • قسمت ‎⁨جا انداختن ماکو در چرخ خانگی ساده⁩ 5
   • قسمت ‎⁨تعویض سوزن در چرخ خانگی ساده⁩ 6
   • قسمت ‎⁨ریز و درشت کردن بخیه دوخت در چرخ خانگی ساده⁩ 7
   • قسمت ‎⁨رو یا زیر زدن نخ دوخت (جسته زدن) در چرخ خانگی ساده⁩ 08
   • قسمت ‎⁨روغن کاری و نظافت چرخ ساده⁩ 9
  • درس دوم
   • قسمت ‎⁨مقدمه⁩ 10
   • قسمت ‎⁨آشنایی با قسمت های مختلف چرخ ژانومه 802⁩ 11
   • قسمت ‎⁨تنظیم زیگزاگ یا هفت و هشتی دوخت چرخ ژانومه 802⁩ 12
   • قسمت ‎⁨استفاده از ژتون در چرخ ژانومه 802⁩ 13
   • قسمت ‎⁨روغن کاری چرخ ژانومه 802⁩. 14
   • قسمت ‎⁨15 استاده از پایه های مختلف در چرخ خانگی همه کاره⁩
   • قسمت ‎⁨آشنایی با چرخ ژانومه جدید⁩ 16
  • درس سوم
   • قسمت ‎⁨مقدمه⁩ 17
   • قسمت ‎⁨نخ کشی سردوز پروانه سه نخ⁩ 18
   • قسمت ‎⁨نخ های مناسب برای سردوز⁩ 19
   • قسمت ‎⁨رفع اشکال جمع شدن پارچه هنگام سردوز کردن⁩ 20
   • قسمت ‎⁨نظافت و روغن کاری چرخ سردوز پروانه⁩ 21
   • قسمت ‎⁨ 22 آشنایی با چرخ سردوز رومیزی چهار نخ⁩
   • قسمت ‎⁨آشنایی با چرخ سردوز پنح نخ جک⁩ ۲۳
   • قسمت ‎⁨‎⁨24 نحوه روغن رسانی به چرخ سردوز⁩
   • قسمت ‎⁨بد دوختن چرخ سردوز⁩ 25
   • قسمت ‎⁨بریده بریده شدن دوخت⁩ 26
   • قسمت ‎⁨تعویض تیغ ثابت چرخ سردوز⁩ ۲۷
   • قسمت ‎⁨تعویض تیغ متحرک چرخ سردوز ⁩ ۲۸
   • قسمت ‎⁨نحوه پهن و باریک کردن دوخت سردوز⁩ ۲۹
   • قسمت ‎⁨تراکم یا تنظیم درجه گام بخیه⁩ ۳۰
   • قسمت ‎⁨آشنایی با قلاب های سردوز و تنظیم آن ها⁩ ۳۱
   • قسمت ‎⁨۳۲ تبدیل سردوز پنج نخ به سه نخ
  • درس چهارم
   • قسمت ۳۳ - مقدمه
   • قسمت ‎⁨آشنایی با چرخ راسته⁩ ۳۴
   • قسمت ‎⁨نحوه ماسوره پر کردن چرخ راسته⁩ ۳۵
   • قسمت ‎⁨نخوه نخ کشی چرخ راسته⁩ ۳۶
   • قسمت ‎⁨نحوه جا انداختن ماسوره در ماکو و جا انداختن در کمپلت چرخ⁩ ۳۷
   • قسمت ‎⁨رفع اشکال دوخت های بی قاعده در هنگام دوخت (گام زدن دوخت)⁩ 38
   • قسمت ‎⁨نحوه بست سوزن در چرخ راسته⁩ 39
   • قسمت ‎⁨رفع اشکال حلقه زدن نخ زیر (جسته زدن)⁩
   • قسمت ‎⁨رفع اشکال رو دوختن بخیه چرخ⁩
   • قسمت ‎⁨نحوه تنظیم کمپلت چرخ راسته⁩
   • قسمت ‎⁨تنظیم درجه دوخت چرخ راسته⁩
   • قسمت ‎⁨نحوه سر قائمی زدن در چرخ راسته (دوخت معکوس)⁩
   • قسمت ‎⁨تنظیم فشار پایه در چرخ راسته⁩
   • قسمت ‎⁨تنظیم کار پیش بر در چرخ راسته (دنده کاربر)⁩
   • قسمت ‎⁨نظافت و روغن کاری چرخ راسته⁩
  • درس پنجم
   • قسمت ‎⁨آشنایی با چرخ راسته نیمه فول⁩
   • قسمت ‎⁨تنظیم قیچی یا سر نخ زدن چرخ راسته⁩
   • قسمت ‎⁨تنظیم مقدار سر نخ بعد از قیچی نخ⁩
   • قسمت ‎⁨تفاوت چرخ راسته قدیمی و جدید⁩
   • قسمت ‎⁨تعویض کمپلت در چرخ راسته⁩
   • قسمت ‎⁨یکی از دلایل پاره کردن نخ در چرخ راسته⁩
   • قسمت ‎⁨تعویض یا تنظیم فنر فتتور چرخ راسته⁩
   • قسمت ‎⁨آشنایی با چرخ راسته فول⁩
   • قسمت ‎⁨آشنایی با چرخ پیشرفته سخنگوی راسته⁩
   • قسمت ‎⁨دوخت نما در چرخ راست دوز⁩
   • قسمت ‎⁨سر قائمی زدن متفاوت در چرخ راسته دوز سخنگو⁩
   • قسمت کنترل سوزن چرخ با دست در چرخ راسته دوز سخنگو⁩
نظر خود را بنویسید

نظرات کاربران

دیدگاهی ثبت نشده است