courses-icon

راهنمای استفاده

چنانچه در استفاده از وبسایت مشکلی دارید، لطفا ویدیوهای راهنمای سایت را مشاهده کنید.

راهنمای استفاده

راهنمای استفاده از نرم افزار Total برای گوشی های آیفون

برای مشاهده نحوه دانلود و استفاده از دوره های آموزشی از دوخت برتر طبق ویدیو زیر عمل کنید.

راهنمای دانلود و یا به روزرسانی مرورگر کروم

برای مشاهده و یا دانلود دوره های آموزشی خود، طبق ویدیو زیر عمل کنید.

راهنمای استفاده از نرم افزار ADM

برای دانلود راحت تر ویدئوهای آموزشی با نرم افزار ADM، طبق ویدیو زیر عمل کنید.

راهنمای پاک کردن کش مرورگر کروم

اگر نمی توانید وارد پروفایل کاربری خود شوید، طبق ویدیو زیر عمل کنید.