آخرین دوره های آموزشی

خیاطی آسان

خیاطی آسان

4,975,000 تومان
جواهر دوزی

جواهر دوزی

به زودی
الگوی برتر

الگوی برتر

2,400,000 تومان

آخرین مطالب

نوار اریب چیست و چه کاربردهایی دارد؟

راهکارهای مهم برای خیاطان در جهت کاهش خطاهای رایج خیاطی

راهکارهای مهم برای خیاطان در جهت کاهش خطاهای رایج خیاطی

اهمیت استفاده از انواع لایی در دوخت لباس

اهمیت استفاده از انواع لایی در دوخت لباس

آشنایی با انواع پوشاک سنتی ایرانی

آشنایی با انواع پوشاک سنتی ایرانی

آشنایی با لوازم مورد نیاز تولیدی پوشاک

آشنایی با لوازم مورد نیاز تولیدی پوشاک